Bàn phím Laptop Samsung

 • No Review

Bàn phím Samsung R590, R578

500.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung R590, R578

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung R580, NP-R580, NP-R780, R780-JT01US, R780-JS01US

550.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung R580, NP-R580, NP-R780, R780-JT01US, R780-JS01US

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung R18, R19, R20, R23, R25, R26, R45

450.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung R18, R19, R20, R23, R25, R26, R45

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung 300E4, NP300, NP300V5A, NP305V5A 300V5A, 300V4A, np355, np300e4

300.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung 300E4, NP300, NP300V5A, NP305V5A 300V5A, 300V4A, np355, np300e4

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung NP355, 550P5C, NP550P5C, NP550P5C, NP550P5C-S02C, 301E

350.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung 300E5, NP300, NP300V5A, NP305V5A, NP300E5A, NP305E5A, 300E5A, 300V5A, np355, 550P5C, NP550P5C, NP550P5C, NP550P5C-S02C, 301E

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung 300E5, NP300, NP300V5A, NP305V5A, NP300E5A, NP305E5A, 300E5A, 300V5A

350.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung 300E5, NP300, NP300V5A, NP305V5A, NP300E5A, NP305E5A, 300E5A, 300V5A

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung RF510 (ko khung)

400.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích:  Bàn phím Samsung RF510 (ko khung), QX530, SF510, RF511, SF511, RF530, Q530, QX510, QX511, rc730, Q525, rc530, rc730, rc528, rf711, rf710, rf712, q560

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung RV511

350.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung RV511, RV515, RV520, RC720, RC520, RV509, RC508, RC510, RC510-S02, RC512, RC512-S01, RV518, NP-RV518

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung R730 (ko ốc)

550.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung R730 (ko ốc), R728, NP-R728, R719

Bảo hành : 09 tháng

 

 • No Review

Bàn phím Samsung R700 (ko ốc)

630.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung R700 (ko ốc), R618, R517, R523, R610, R610H, R525 NP-R525, R538, NP-R525, RV540, NP-R540, R710, R718, R720, R728, r539, r719, R620, E352, E452, RV510, RV508, RV510, np538

Bảo hành : 09 tháng

 

 • No Review

Bàn phím Samsung RV409

300.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích:  Bàn phím Samsung RV409, RC410, RV411, RV415, RV420, RC418, RC408, RC420, rv418, rv408, E3420, E3415

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung Q40

380.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung Q40, Q25, Q30, Q35, Q45, Q70, Q68, Q43, P200, Q208, Q210, P210, q10

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung RV409 (cả mặt)

550.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung RV409 (cả mặt), RC410, RV411, RV415, RV420, RC418, RC408, RC420, rv418, rv408, E3420, E3415

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung R519

300.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung R519, R518

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung N210 (đen, trắng)

350.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung N210 (đen, trắng), N128, N220, N230, X123, LS208, N218

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung Q430 (trắng, đen)

320.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung Q430 (trắng, đen), QX410, SF410, Q428, X330, NP-SF410, NP-QX411, Q330, QX412, NP-QX412, SF310, rf410

Bảo hành : 09 tháng

 

 • No Review

Bàn phím Samsung NC10

280.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung NC10, ND10, NP10, N108, N130, N140, N110, N128, NC310

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung R408

300.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung R408, R409, R410, R460, R458, R403, R453, R457

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung R50

300.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung R50, M40, M50, M40, M30, X20, X25, X50, S410

Bảo hành : 09 tháng

 • No Review

Bàn phím Samsung X418 (cáp cong trắng)

350.000

Địa chỉ: Số 6 Ngõ 203 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội

Tương thích: Bàn phím Samsung X418 (cáp cong trắng), X420, R428, R462, R423, R425, R430, RV408, RV410, NP-RV418, p480

Bảo hành : 09 tháng

"" Sản phẩm đã được thêm vào giỏ.

Xem giỏ hàng