hệ điều hành macos Kiến thức công nghệ
Comments 0

Sử dụng phím tắt để truy cập nhanh vào app: dùng tổ hợp phím command+space khi màn hình hiển thị thanh spotline search, gõ vài chữ cái đầu tiên của app bạn muốn mở, cách này vô cùng tiện lợi và là ưu điểm của macbook, giúp bạn không bị ngắt dòng suy nghĩ trong công việc.

Chụp ảnh màn hình nhanh: tổ hợp phím command+shift+3

Truy cập đến các thư mục không hiển thị sẵn trên giao diện finder: nhìn thanh menu finder, bấm vào nút go, sau đó chọn “go to folder” viết đường dẫn thư mục bạn mong muốn truy cập tới, hoặc sử dụng tổ hợp phím: Command+Shift+G

Đổi tab phần mềm đang hoạt động: option+tab

Leave Comments